Obsah


Rozpočet a rozpočtové opatření

Závěrečný účet

Usnesení orgánů DSO

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Zápis a usnesení 69.Valné hromady MH 21.07.2021
Zápis a usnesnení 68.Valné hromady MH 05.01.2021

Dokumenty mikroregionu

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Doklad o volbě statutárního zástupce 05.01.2021
Kontrolní řád dobrovolného svazku obcí 14.01.2005 07.04.2011
Vnitřní organizační směrnice 14.01.2005 07.04.2011
Stanovy mikroregionu Hvozdnice 24.05.2004 07.04.2011
Zakladatelská smlouva mikroregionu Hvozdnice 24.05.2004 07.04.2011

Studie rozvoje