Menu
Mikroregion Hvozdnice
MikroregionHvozdnice

Webové stránky se upravují.

Přírodní rezervace Hvozdnice

Přírodní rezervace Hvozdnice, území o rozloze 56,24 ha, byla vyhlášena v roce 1988. V návrhu na její vyhlášení je uvedeno, že se jedná o rybníky s přilehlými mokřadními loukami s přirozeným náletem listnáčů – zbytky tvrdého luhu podél řeky Hvozdnice, kterého si cení biologové i botanici, protože je schopen udržet si fyto a zoogenofond. Tuto zajímavou oblast poznamenal v dobách ledových starší elsterský a mladší sálský ledovec, které vytvořily někde až 40 m mocné morénové uloženiny. Lesy jsou tvořeny jilmy, lípami, javory, topoly, jasany, vidět můžeme vrbu bílou nebo třešni ptáčnici. Pod dřevinami najdete spoustu kvetoucích bylin. V jarním období se můžete těšit ze žlutých květů orseje jarního, prvosenky jarní, kostivalu lékařského nebo popence břečťanovitého. Později začne rozkvétat ptačinec velkokvětý, pryskyřník kosmatý, řepka klasnatá, pitulník žlutý, červeně kvete knotovka letní. Jasné barvy později vystřídají zelené odstíny různých druhů typických lužních trav. Tento biotop hostí spoustu druhů ptáků, jejichž hnízda uvidíte nejlépe na podzim, když opadne listí. Hojné ptactvo nachází v lese dostatek potravy – hmyzu a jiných bezobratlých, pro které jsou listnaté lesy vhodným prostředím. Rybníky, které zde byly založeny na přelomu 15. a 16. století, zachránily lužní les před přeměnou na ornou půdu. Dnes jsou známy pod názvy Hvozdnice, Vrbovec a Jankův. Rybníky se strouhou příznivě ovlivňují vodní režim v luhu a přispěly k vytvoření mokřadního biotopu, životního prostředí mnoha druhů rostlin a živočichů. Pravidelně zde hnízdí kachna divoká, polák chocholačka, polák velký, lyska černá a potápka malá. V době tahu zastihneme na rybnících i několik severských druhů. V posledních letech zde nepravidelně hnízdí labuť velká a v menší kolonii i racek chechtavý. U rybníků můžeme pozorovat naše dosud běžné druhy dravců, vzácně pak včelojeda lesního a také ostříže. Čilý ruch vládne nad hladinou i pod ní, kde se zabydleli obojživelníci, ryby a drobní živočichové. Kořenový systém vzrostlých dubů zpevňuje hráze a vytváří neopakovatelný kolorit. Součástí naučné stezky jsou dva malé lomy, které v období Karbonu tvořily mořské dno. Nyní zde můžeme nacházet zkameněliny zvířat a otisky rostlin, jejichž schránky a pozůstatky se usadily v tehdejším moři.

V roce 2004 byla stezka prodloužena přes Štáblovický mlýn až do lesa pod Herticemi. Máte tak možnost porovnat ekosystémy lužního listnatého a jehličnatého lesa. V současné době nabízí stezka 15 zastavení a dva piknikové areály, které vytvářejí ideální prostředí pro individuální i rodinné výlety.

Na stezku se můžete dostat nejméně ze čtyř směrů: od Slavkova, Hertic, Otic A Uhlířova. Z tohoto důvodu je na všech patnácti informačních tabulích kromě charakteristiky a přírodních zajímavostí i mapka trasy stezky, abyste se mohli snadněji orientovat. Jen tak můžete navštívit cíleně všechna její zajímavá místa.

foto 1foto 1

Mikroregion

Hvozdnický expres

Moravskoslezský kraj podporuje projekt "Hvozdnický expres"

expres

 
Projekt Projektový manažer
Mikroregionu Hvozdnice
je financován
Moravskoslezským krajem

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE: 1
DNES: 59
TÝDEN: 554
CELKEM: 1635

Obce ​​ Mikroregionu Hvozdnice

Mikroregion

Dobrovolný svazek obcí vytvořilo v roce 2003 jedenáct obcí s celkovým počtem 7.630 obyvatel (rozloha 12.283 ha) ve snaze spojit své síly ke zlepšení kvality života místního obyvatelstva a oživení hospodářství, cestovního ruchu a turistiky.

Dolní Životice

Obec Dolní Životice leží 10 km jihozápadně od města Opavy v mírně zvlněném terénu kotliny, kterou protéká říčka Hvozdnice a prochází železniční trať Opava východ – Svobodné Heřmanice.

Obec se skládá ze dvou místní částí- Dolních Životic a osady Hertice. Ke katastru obce patří lokality Podlesí, osada Hertice a Nový Dvůr – centrum výrobních aktivit  (dnes ulice U Sušárny).

https://www.dolnizivotice.cz/

Jakartovice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.jakartovice.cz/

Jezdkovice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.jezdkovice.cz/

Lhotka u Litultovic

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.lhotkaulitultovic.cz/

Litultovice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.litultovice.cz/

Mikolajice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.mikolajice.cz/

Mladecko

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.mladecko.cz/
Otice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.otice.cz/

Slavkov

Obec Slavkov leží 3 km jihozápadně od statutárního města Opavy na silnici I/46 směrem na Olomouc. Počtem obyvatel 2101 i svou rozlohou 1105 ha patří k největším samostatným obcím západního Opavska. K obci patří lokalita „Latarna“ a „Trní“. Katastr Slavkova se rozkládá v místech, kde nejvýchodnější část vlnité plošiny Nízkého Jeseníku přechází v mírnou pahorkatinu. Zalesněné i bezlesé kopce zde dosahují výšky 339 m. Podél jižní části katastru protéká říčka Hvozdnice, pramenící v lese mezi Leskovcem a Horním Benešovem, okolo této říčky a blízké soustavy tří rybníků se zachovaly zbytky lužního lesa, které tvoří přírodní rezervaci Hvozdnice o rozloze 56,24 ha s naučnou stezkou Hvozdnice.

https://www.slavkov-u-opavy.cz/
Štáblovice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

www.obec.cz
Uhlířov

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.uhlirov.cz/