Menu
Mikroregion Hvozdnice
MikroregionHvozdnice

Webové stránky se upravují.

Historický přehled obcí

Náhled do historie obcí Mikroregionu Hvozdnice

Dolní Životice

Heraldika:Znak obce Dolní Životice

První zmínka / založení: Před r. 1200

Zajímavosti z historie

 • v německy psaných písemnostech pod názvem Schonstein
 • léno olomouckého biskupství
 • v 15. st. sjednoceno s Herticemi
 • největší rozvoj obce ve 20. st. -> zřízena farnost, postaven kostel Sv. Salvátora, škola, družstevní lihovar a pekárna

Jakartovice

Heraldika:Znak obce Jakartovice

První zmínka / založení: 13.-14. století

Zajímavosti z historie

 • Jakartovice: založena německými kolonisty, poprvé připomínány v r. 1250, v r. 1472 během česko -uherských válek zanikly, r. 1540 znovu osídleny, od 19. st. do r. 1950 těžena pokrývačská břidlice
 • Bohdanovice: první zmínka se datuje do první pol. r. 1265
 • Deštné: obec připomínána od poč. 14 st., roku 1778 zde byli poraženi císařští pruským vojskem
 • Hořejší Kunčice: první zmínka r. 1403, r. 1960 k nim byly připojeny Kerhartice a Medlice s osadou Moravská Harta obce Kerhartice a Medlice zanikly při výstavbě kružberské přehrady

Jezdkovice

Heraldika: Znak obce Jezdkovice

První zmínka / založení: 1250

Zajímavosti z historie

 • renesanční zámek s parkem

Litultovice

Heraldika: Znak městyse Litultovice

První zmínka / založení: kolem r. 1281

Zajímavosti z historie

 • název pochází zřejmě od svého zakladatele Litulta (Lutulta) , postupně se jmenuje Lutoldisdorf (dědina Lutoldova) v létech 1390 Lutersdorf, 1380  Lutholtowice a 1405 Litoltowicz, až v 16. století se název ustálil na Litultovice
 • náležely moravské enklávě ve Slezsku, olomouckému biskupství
 • od r. 1979 střediskovou obcí pro 5 okolních obcí
 • od r. 1990 samostatnou obcí se stavebním úřadem a matrikou (pro 7  obcí)

Lhotka u Litultovic

Heraldika:Znak obce Lhotka u Litultovic

První zmínka / založení: již před r. 1389

Zajímavosti z historie

 • osada vznikla přídělem pozemků z panství Litultovic, Deštné a hlavně Životic; přejmenování obce Lhota na Lhotku provedl pravděpodobně Záviš z  Vikštejna
 • součástí Lhotky je místní část Hory, poprvé zmíněna r. 1325.
 • podle nejstarších zpráv v místech dnešní osady stával malý hrad nebo tvrz s  poddanými osadami Hory a Lhota

Mikolajice

Heraldika:Znak obce Mikolajice

První zmínka / založení: před r. 1389

Zajímavosti z historie

 • o Mikolajicích se nejdříve píše latinsky jako o "Niclouicz" v lenní knize olomouckého biskupa
 • ve 14. st. lénem olomouckého biskupa v osoblažském obvodu
 • vždy zemědělská obec, čistě česká

Mladecko

Heraldika:Znak obce Mladecko

První zmínka / založení: 1250

Zajímavosti z historie

 • obec původně nazývaná Mladotice
 • samostatnou obcí od r. 1990
 • barokní zámek z 80. let 17. st. zbořen, nový zámek (empírový) postavil na počátku 19. st. Ondřej, hrabě Renard

Otice

Heraldika:Znak obce Otice

První zmínka / založení: 1318

Zajímavosti z historie

 • od r. 1361 až do novověku patřila obec Opavě
 • od r. 1640 byla obec svobodným fojtstvím
 • okolí Otic patřilo a patří k významným zemědělským usedlostem

Slavkov

Heraldika:Znak obce Slavkov

První zmínka / založení: 1224

Zajímavosti z historie

 • četné archeologické nálezy dokládající osídlení nejstaršími zemědělci ze  začátku neolitu (5000 let př.n.l.).
 • nejbohatší jsou nálezy dokládající kulturu plátěnickou ze starší doby železné (7. až 6. stol. př.n.l.)
 • poslední nálezy objevily stopy slovanských osad ze střední a mladší doby hradištní (9. a 8. stol. př.n.l.)
 • 1224 král Přemysl Otakar I. daroval Slavkov městu Opavě -> v darovací listině uváděna pod názvem "Zlawicova Wes"

Štáblovice

Heraldika:Znak obce Štáblovice

První zmínka / založení: 1389

Zajímavosti z historie

 • založeny za olomouckého biskupa Bruna ze Schaunbergu v rozmezí mezi léty 1245 – 1281, první písemná zmínka 1389
 • již v 16. st. byly pravděpodobně farou a dřevěný kostel pobočkou ústředního kostela v Jaktaři, v průběhu třicetileté války však fara zanikla
 • po mnichovské dohodě připojeny k Německé říši -> obec osvobozena v sobotu 5. května 1945 ruskými vojáky
 • samostatně hospodaří od r. 1991

Uhlířov

Heraldika:Znak obce Uhlířov

První zmínka / založení: 1389

Zajímavosti z historie

 • lénem olomouckého biskupství v tzv. keřkovském obvodu
 • název s největší pravděpodobností odvozen od uhlířů, kteří zde vyráběli dřevěné uhlí
 • obec držitelem dvou stuh - zlaté (za vítězství v regionálním kole soutěže Vesnice r. 1996 v regionu Ostrava) a bílé stuhy (za práci s mládeži - r. 2003)

Mikroregion

Hvozdnický expres

Moravskoslezský kraj podporuje projekt "Hvozdnický expres"

expres

 
Projekt Projektový manažer
Mikroregionu Hvozdnice
je financován
Moravskoslezským krajem

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:2
TÝDEN:211
CELKEM:76448

Obce ​​ Mikroregionu Hvozdnice

Mikroregion

Dobrovolný svazek obcí vytvořilo v roce 2003 jedenáct obcí s celkovým počtem 7.630 obyvatel (rozloha 12.283 ha) ve snaze spojit své síly ke zlepšení kvality života místního obyvatelstva a oživení hospodářství, cestovního ruchu a turistiky.

Dolní Životice

Obec Dolní Životice leží 10 km jihozápadně od města Opavy v mírně zvlněném terénu kotliny, kterou protéká říčka Hvozdnice a prochází železniční trať Opava východ – Svobodné Heřmanice.

Obec se skládá ze dvou místní částí- Dolních Životic a osady Hertice. Ke katastru obce patří lokality Podlesí, osada Hertice a Nový Dvůr – centrum výrobních aktivit  (dnes ulice U Sušárny).

https://www.dolnizivotice.cz/

Jakartovice

Ze všech členských obcí Mikroregionu, leží Obec Jakartovice nejblíže pramenům řeky Hvozdnice a tvoří ji místní části Jakartovice, Deštné, Bohdanovice a Hořejší Kunčice. Obec se rozkládá ve zvlněném kopcovitém terénu, porostlém loukami, remízky i hustými lesy;

její jihozápadní hranici tvoří řeka Moravice, na které se nacházejí přehrady Slezská Harta a Kružberk. Klid, čistý vzduch a kouzelná příroda láká turisty k procházkám, houbaření, nebo zde objevují tyrkysovou krásu jezírek po zaniklé těžbě břidlice.

https://www.jakartovice.cz

 

 

Jezdkovice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.jezdkovice.cz/

Lhotka u Litultovic

Podle záznamů z Olomouckého biskupství byla Lhota (Lhotka) osídlená již před rokem 1389. Osada vznikla přídělem pozemků z panství Litultovic, Deštné a hlavně Životic. Součástí Lhotky je místní část Životské Hory, poprvé zmíněna roku 1325. Podle nejstarších zpráv v místech dnešní osady stával malý hrad nebo tvrz s poddanými osadami Hory a Lhota. Západně od obce v údolí potoka Jordán se nachází veřejný pramen uhličité kyselky ze starého vrtu s ruční pumpou.

https://www.lhotkaulitultovic.cz/

Litultovice

Městys Litultovice se nachází 12 km jihozápadně od Opavy, v předhůří Nízkého Jeseníku. Počtem obyvatel 950 a rozlohou 1035 ha patří Litultovice mezi menší obce západního Opavska. Součástí obce jsou tři přilehlé osady Choltice, Luhy a Pilný Mlýn. V obci se nachází významné památkově chráněné objekty, známý větrný mlýn v Cholticích a dále zámecký areál, který obsahuje renesanční zámek vzniklý z původně vodní gotické tvrze a dále zámek barokní situovaný průčelím k hlavní silnici a zámecký park.

https://www.litultovice.cz/

Mikolajice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.mikolajice.cz/

Mladecko

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.mladecko.cz/
Otice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.otice.cz/

Slavkov

Obec Slavkov leží 3 km jihozápadně od statutárního města Opavy na silnici I/46 směrem na Olomouc. Počtem obyvatel 2101 i svou rozlohou 1105 ha patří k největším samostatným obcím západního Opavska. K obci patří lokalita „Latarna“ a „Trní“. Katastr Slavkova se rozkládá v místech, kde nejvýchodnější část vlnité plošiny Nízkého Jeseníku přechází v mírnou pahorkatinu. Zalesněné i bezlesé kopce zde dosahují výšky 339 m. Podél jižní části katastru protéká říčka Hvozdnice, pramenící v lese mezi Leskovcem a Horním Benešovem, okolo této říčky a blízké soustavy tří rybníků se zachovaly zbytky lužního lesa, které tvoří přírodní rezervaci Hvozdnice o rozloze 56,24 ha s naučnou stezkou Hvozdnice.

https://www.slavkov-u-opavy.cz/
Štáblovice

Obec Štáblovice se nachází ve zvlněné zemědělské krajině Opavské pahorkatiny. Leží na úpatí svahů Nízkého Jeseníku, v údolí říčky Hvozdnice.První písemná zmínka o obci je z roku 1389. K obci náleží místní část Lipina a také osada Vendelín, spolu se samotou Štáblovický mlýn.

https://obecstablovice.cz
Uhlířov

Obec Uhlířov se rozkládá 7 km jihozápadně od města Opavy na pahorcích mírně zvlněné krajiny Opavské pahorkatiny v nadmořské výšce 298 m. První zachovaná písemná zmínka o obci pochází z roku 1389, kdy byla ves lénem olomouckého biskupství v tzv. keřkovském obvodu.  Název vsi je s největší pravděpodobností odvozen od uhlířů, kteří zde vyráběli dřevěné uhlí. Celková katastrální výměra obce činí 374 ha. V současné době má obec 400 obyvatel. Uhlířovem prochází silnice II. třídy, kterou využívá většina ekonomicky aktivních obyvatel.  Spojení s okresním městem je zajištěno linkovými autobusy.

https://www.uhlirov.cz/