Menu
Mikroregion Hvozdnice
MikroregionHvozdnice

Webové stránky se upravují.

Otice

Otice

Místopis

Otice leží 3,5 km jihovýchodně od města Opavy v nadmořské výšce 262 m. Nejvyšším bodem je Kamenná hora (311m n.m.), která je z velké části krajinnou přírodní památkou.

Z historie

První písemná zmínka o obci je z roku 1318, kdy opavský kníže daroval ves Jaruši z Hlubčic. Od roku 1361 až do novověku patřila obec Opavě. Od roku 1640 byla obec svobodným fojtstvím. Okolí Otic patřilo a patří k významným zemědělským usedlostem. Kulturní památkou je kaple Zvěstování Panny Marie v centru obce, kaple sv. Tadeáše a kaplička sv. Trojice v části Rybníčky.

Současnost – občanská vybavenost

V obci žije 1472 obyvatel, kteří mohou využívat obecní vodovod, čistírnu odpadních vod a podtlakovou kanalizaci. Otice jsou plynofikovány. Do pětitřídní základní školy docházejí děti z Otic i nedalekého Uhlířova. V její blízkosti se nachází také mateřská škola.
K sportovnímu vyžití slouží fotbalové hřiště, hřiště na tenis, plážový volejbal, odpočinkový park, školní hřiště a také nově rekonstruovaný kulturní dům se zahradou.

Rozvoj podnikání

Obec Otice má výjimečné postavení. Můžeme ji považovat za obytné a průmyslové předměstí Opavy. Z pohledu převažujícího zaměstnání dnes již naprosto převládá nezemědělská činnost. Většina ekonomicky aktivních obyvatel (½ až 2/3) za prací vyjíždí mimo obec, někdy jen do sousední obce, pochopitelně nejčastějším cílem dojížďky je Opava. Na ekonomice obce se výrazně podílí nově vytvořená průmyslová zóna s řadou podnikatelských subjektů, např.: ZP Otice, a.s., Jatka - KURKA s.r.o., TECHFLOOR s.r.o., 1. SLEZSKÁ stojní a.s., Strojírna VEHOVSKÝ s.r.o., Martin KNAPPE – Otická pekárna, KLASSA plus spol. s.r.o., GAVENDA s.r.o., SEMIX PLUSO, spol. s r.o., ZÁMEČNICTVÍ MIROSLAV HILSE s.r.o., Ing. Vít LESÁK – stavební firma, AW VRATA s.r.o., NOVUS BIKE s.r.o., ALGOMAN s.r.o. a řada dalších.

Společenské akce

Obec má kulturní a společenský život přiměřený její velikosti, to znamená, že disponuje větším kulturním potenciálem. Mezi největší a nejoblíbenější kulturní akce patří každoročně pořádané společenské plesy a zábavy v nově zrekonstruovaném kulturním domu, kácení Máje, Otický karmaš s doprovodnými pouťovými atrakcemi a známe otické zelné slavnosti. Společenský život dále podporují různé zájmové a společenské organizace, mezi nimiž je nejoblíbenější sbor dobrovolných hasičů, sportovní střelci, fotbalový klub a spolky myslivců, zahrádkářů a chovatelů.
V Oticích lze využít tenisové kurty, víceúčelové hřiště, hřiště na plážový volejbal, fotbalové hřiště, které obvykle slouží klubovým potřebám sportovních oddílů a odpovídá venkovskému charakteru prostředí.

Budoucnost obce

V následujících letech se počítá se zvelebením místního hřbitova, úpravou místních komunikací a s rekonstrukcí hasičské zbrojnice.

Přehled kulturních památek

  •  kaple Zvěstování Panny Marie
  •  kaple sv. Tadeáše
  •  kaplička sv. Trojice

Další kontakty

  • Starosta obce: Mgr. Vladimír Tancík (739 166 666)
  • Adresa www stránek: http://www.otice.cz
     
Datum vložení: 3. 5. 2022 1:22
Datum poslední aktualizace: 3. 5. 2022 9:07
Autor: Super Admin

Mikroregion

Hvozdnický expres

Moravskoslezský kraj podporuje projekt "Hvozdnický expres"

expres

 
Projekt Projektový manažer
Mikroregionu Hvozdnice
je financován
Moravskoslezským krajem

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:91
TÝDEN:422
CELKEM:79927

Obce ​​ Mikroregionu Hvozdnice

Mikroregion

Dobrovolný svazek obcí vytvořilo v roce 2003 jedenáct obcí s celkovým počtem 7.630 obyvatel (rozloha 12.283 ha) ve snaze spojit své síly ke zlepšení kvality života místního obyvatelstva a oživení hospodářství, cestovního ruchu a turistiky.

Dolní Životice

Obec Dolní Životice leží 10 km jihozápadně od města Opavy v mírně zvlněném terénu kotliny, kterou protéká říčka Hvozdnice a prochází železniční trať Opava východ – Svobodné Heřmanice.

Obec se skládá ze dvou místní částí- Dolních Životic a osady Hertice. Ke katastru obce patří lokality Podlesí, osada Hertice a Nový Dvůr – centrum výrobních aktivit  (dnes ulice U Sušárny).

https://www.dolnizivotice.cz/

Jakartovice

Ze všech členských obcí Mikroregionu, leží Obec Jakartovice nejblíže pramenům řeky Hvozdnice a tvoří ji místní části Jakartovice, Deštné, Bohdanovice a Hořejší Kunčice. Obec se rozkládá ve zvlněném kopcovitém terénu, porostlém loukami, remízky i hustými lesy;

její jihozápadní hranici tvoří řeka Moravice, na které se nacházejí přehrady Slezská Harta a Kružberk. Klid, čistý vzduch a kouzelná příroda láká turisty k procházkám, houbaření, nebo zde objevují tyrkysovou krásu jezírek po zaniklé těžbě břidlice.

https://www.jakartovice.cz

 

 

Jezdkovice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.jezdkovice.cz/

Lhotka u Litultovic

Podle záznamů z Olomouckého biskupství byla Lhota (Lhotka) osídlená již před rokem 1389. Osada vznikla přídělem pozemků z panství Litultovic, Deštné a hlavně Životic. Součástí Lhotky je místní část Životské Hory, poprvé zmíněna roku 1325. Podle nejstarších zpráv v místech dnešní osady stával malý hrad nebo tvrz s poddanými osadami Hory a Lhota. Západně od obce v údolí potoka Jordán se nachází veřejný pramen uhličité kyselky ze starého vrtu s ruční pumpou.

https://www.lhotkaulitultovic.cz/

Litultovice

Městys Litultovice se nachází 12 km jihozápadně od Opavy, v předhůří Nízkého Jeseníku. Počtem obyvatel 950 a rozlohou 1035 ha patří Litultovice mezi menší obce západního Opavska. Součástí obce jsou tři přilehlé osady Choltice, Luhy a Pilný Mlýn. V obci se nachází významné památkově chráněné objekty, známý větrný mlýn v Cholticích a dále zámecký areál, který obsahuje renesanční zámek vzniklý z původně vodní gotické tvrze a dále zámek barokní situovaný průčelím k hlavní silnici a zámecký park.

https://www.litultovice.cz/

Mikolajice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.mikolajice.cz/

Mladecko

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.mladecko.cz/
Otice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.otice.cz/

Slavkov

Obec Slavkov leží 3 km jihozápadně od statutárního města Opavy na silnici I/46 směrem na Olomouc. Počtem obyvatel 2101 i svou rozlohou 1105 ha patří k největším samostatným obcím západního Opavska. K obci patří lokalita „Latarna“ a „Trní“. Katastr Slavkova se rozkládá v místech, kde nejvýchodnější část vlnité plošiny Nízkého Jeseníku přechází v mírnou pahorkatinu. Zalesněné i bezlesé kopce zde dosahují výšky 339 m. Podél jižní části katastru protéká říčka Hvozdnice, pramenící v lese mezi Leskovcem a Horním Benešovem, okolo této říčky a blízké soustavy tří rybníků se zachovaly zbytky lužního lesa, které tvoří přírodní rezervaci Hvozdnice o rozloze 56,24 ha s naučnou stezkou Hvozdnice.

https://www.slavkov-u-opavy.cz/
Štáblovice

Obec Štáblovice se nachází ve zvlněné zemědělské krajině Opavské pahorkatiny. Leží na úpatí svahů Nízkého Jeseníku, v údolí říčky Hvozdnice.První písemná zmínka o obci je z roku 1389. K obci náleží místní část Lipina a také osada Vendelín, spolu se samotou Štáblovický mlýn.

https://obecstablovice.cz
Uhlířov

Obec Uhlířov se rozkládá 7 km jihozápadně od města Opavy na pahorcích mírně zvlněné krajiny Opavské pahorkatiny v nadmořské výšce 298 m. První zachovaná písemná zmínka o obci pochází z roku 1389, kdy byla ves lénem olomouckého biskupství v tzv. keřkovském obvodu.  Název vsi je s největší pravděpodobností odvozen od uhlířů, kteří zde vyráběli dřevěné uhlí. Celková katastrální výměra obce činí 374 ha. V současné době má obec 400 obyvatel. Uhlířovem prochází silnice II. třídy, kterou využívá většina ekonomicky aktivních obyvatel.  Spojení s okresním městem je zajištěno linkovými autobusy.

https://www.uhlirov.cz/