Menu
Mikroregion Hvozdnice
MikroregionHvozdnice

Webové stránky se upravují.

Litultovice

Litultovice

Místopis

Městys Litultovice se nachází 12 km jihozápadně od Opavy na silnici I/46, směrem na Olomouc. Vznik obce se uvádí kolem roku 1281. Jméno obce pochází zřejmě od svého zakladatele Litulta (Lutulta), postupně se jmenují Lutoldisdorf (dědina Lutoldova) v létech 1390 Lutersdorf, 1380 Lutholtowice a 1405 Litoltowicz. Až v 16. století se název ustálil na Litultovice. Významnými držiteli Litultovic byli m. j. Běrci z Násilé, Stošovi z Kounic, Bítovští z Bítova. Litultovice náležely moravské enklávě ve Slezsku, olomouckému biskupství. Posledním lénním držitelem Litultovic byl Jan Jáchym Bedřich, svobodný pán z Tetzlernů. Po jeho smrti v roce 1792 převzal dvůr řádnou koupí od olomouckého biskupa Maxmilian Putz z Rolsbergu.V roce 1920 přebírá správu panství generál Waldsttäten.
Počtem obyvatel 835 a rozlohou 1035 ha patří Litultovice mezi menší obce západního Opavska. Od roku 1979 byly Litultovice střediskovou obcí pro 5 okolních obcí. Od roku 1990 jsou samostatnou obcí se stavebním úřadem a matrikou (pro 7 obcí). Součástí obce jsou tři přilehlé osady Choltice, Luhy a Pilný Mlýn.
Litultovicím byl předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky udělen modrý štít se dvěma stříbrnými leknínovými listy, jež vyrůstají ze stříbrno-červeně šachovaného půlměsíce. Leknínové listy jsou převzaty od Stošů z Kounic, zatímco půlměsíc připomíná erb Běrky z Nasilé. Lekníny navíc vytvářejí siluetu srdce, které bylo dominantní figurou erbu Bítovských z Bítova.
Renesanční zámek z 15 století byl v 18. a 19. století barokně upraven. Znovu byl opraven v létech 1975-1985. Mezi další památky patří kostel sv.Bartoloměje a dřevěný větrný mlýn v osadě Choltice.
Městys Litultovice je plynofikován, má rozvod vody z vodárny v Luhách. V obci se nachází pobočka České pošty, zdravotní středisko se zubním, ženským, obvodním a dětským lékařem. V obci je základní škola a mateřská škola. V budově zámku je umístěn obecní úřad s historickou obřadní síní, kterou hojně využívají i občané ze širokého okolí, knihovna, lékárna, zámecká restaurace a garáže hasičské zbrojnice. Kromě prodejny obchodu Tuty se smíšeným zbožím je v obci čerpací stanice EuroOil a řada soukromých firem a živnostníků. Nově funguje v obci Penzion pro seniory.
Obec je zapojena v Programu obnovy venkova. Je členem Svazu měst a obcí ČR, členem Euroregionu Silesia, Mikroregionu Hvozdnice, Svazku obcí pro provoz vodovodu Litultovice.
 
Kulturní život v městysi kromě Kulturní komise městyse Litultovice zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Občanské sdružení Rybáři z Litultovic, Klub důchodců, Kušisté z Litultovic, Občanské sdružení FARNIK a Myslivecké sdružení Hradisko - Hlavnice za vydatné pomoci pracovníků a dětí ZŠ a MŠ. Dodržuje se řada tradic (plesy, konec masopustu, fotbalové turnaje, den dětí, hasičské soutěže, neckyáda, rybářské soutěže a noční lov, posezení u větřáku, rozloučení broučků s létem, vítání občánků, buzení čertů, vánoční setkání s občany, silvestrovský ohňostroj apod.). TJ Sokol, jehož fotbalový oddíl hraje okresní přebor, pořádá každoročně vánoční běh o Litultovickou vánočku.
 

Kontakty:

 
 
Datum vložení: 22. 3. 2011 21:35
Datum poslední aktualizace: 29. 4. 2022 21:15
Autor: Super Admin

Mikroregion

Hvozdnický expres

Moravskoslezský kraj podporuje projekt "Hvozdnický expres"

expres

 
Projekt Projektový manažer
Mikroregionu Hvozdnice
je financován
Moravskoslezským krajem

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:40
TÝDEN:559
CELKEM:72731

Obce ​​ Mikroregionu Hvozdnice

Mikroregion

Dobrovolný svazek obcí vytvořilo v roce 2003 jedenáct obcí s celkovým počtem 7.630 obyvatel (rozloha 12.283 ha) ve snaze spojit své síly ke zlepšení kvality života místního obyvatelstva a oživení hospodářství, cestovního ruchu a turistiky.

Dolní Životice

Obec Dolní Životice leží 10 km jihozápadně od města Opavy v mírně zvlněném terénu kotliny, kterou protéká říčka Hvozdnice a prochází železniční trať Opava východ – Svobodné Heřmanice.

Obec se skládá ze dvou místní částí- Dolních Životic a osady Hertice. Ke katastru obce patří lokality Podlesí, osada Hertice a Nový Dvůr – centrum výrobních aktivit  (dnes ulice U Sušárny).

https://www.dolnizivotice.cz/

Jakartovice

Ze všech členských obcí Mikroregionu, leží Obec Jakartovice nejblíže pramenům řeky Hvozdnice a tvoří ji místní části Jakartovice, Deštné, Bohdanovice a Hořejší Kunčice. Obec se rozkládá ve zvlněném kopcovitém terénu, porostlém loukami, remízky i hustými lesy;

její jihozápadní hranici tvoří řeka Moravice, na které se nacházejí přehrady Slezská Harta a Kružberk. Klid, čistý vzduch a kouzelná příroda láká turisty k procházkám, houbaření, nebo zde objevují tyrkysovou krásu jezírek po zaniklé těžbě břidlice.

https://www.jakartovice.cz

 

 

Jezdkovice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.jezdkovice.cz/

Lhotka u Litultovic

Podle záznamů z Olomouckého biskupství byla Lhota (Lhotka) osídlená již před rokem 1389. Osada vznikla přídělem pozemků z panství Litultovic, Deštné a hlavně Životic. Součástí Lhotky je místní část Životské Hory, poprvé zmíněna roku 1325. Podle nejstarších zpráv v místech dnešní osady stával malý hrad nebo tvrz s poddanými osadami Hory a Lhota. Západně od obce v údolí potoka Jordán se nachází veřejný pramen uhličité kyselky ze starého vrtu s ruční pumpou.

https://www.lhotkaulitultovic.cz/

Litultovice

Městys Litultovice se nachází 12 km jihozápadně od Opavy, v předhůří Nízkého Jeseníku. Počtem obyvatel 950 a rozlohou 1035 ha patří Litultovice mezi menší obce západního Opavska. Součástí obce jsou tři přilehlé osady Choltice, Luhy a Pilný Mlýn. V obci se nachází významné památkově chráněné objekty, známý větrný mlýn v Cholticích a dále zámecký areál, který obsahuje renesanční zámek vzniklý z původně vodní gotické tvrze a dále zámek barokní situovaný průčelím k hlavní silnici a zámecký park.

https://www.litultovice.cz/

Mikolajice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.mikolajice.cz/

Mladecko

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.mladecko.cz/
Otice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.otice.cz/

Slavkov

Obec Slavkov leží 3 km jihozápadně od statutárního města Opavy na silnici I/46 směrem na Olomouc. Počtem obyvatel 2101 i svou rozlohou 1105 ha patří k největším samostatným obcím západního Opavska. K obci patří lokalita „Latarna“ a „Trní“. Katastr Slavkova se rozkládá v místech, kde nejvýchodnější část vlnité plošiny Nízkého Jeseníku přechází v mírnou pahorkatinu. Zalesněné i bezlesé kopce zde dosahují výšky 339 m. Podél jižní části katastru protéká říčka Hvozdnice, pramenící v lese mezi Leskovcem a Horním Benešovem, okolo této říčky a blízké soustavy tří rybníků se zachovaly zbytky lužního lesa, které tvoří přírodní rezervaci Hvozdnice o rozloze 56,24 ha s naučnou stezkou Hvozdnice.

https://www.slavkov-u-opavy.cz/
Štáblovice

Obec Štáblovice se nachází ve zvlněné zemědělské krajině Opavské pahorkatiny. Leží na úpatí svahů Nízkého Jeseníku, v údolí říčky Hvozdnice.První písemná zmínka o obci je z roku 1389. K obci náleží místní část Lipina a také osada Vendelín, spolu se samotou Štáblovický mlýn.

https://obecstablovice.cz
Uhlířov

Obec Uhlířov se rozkládá 7 km jihozápadně od města Opavy na pahorcích mírně zvlněné krajiny Opavské pahorkatiny v nadmořské výšce 298 m. První zachovaná písemná zmínka o obci pochází z roku 1389, kdy byla ves lénem olomouckého biskupství v tzv. keřkovském obvodu.  Název vsi je s největší pravděpodobností odvozen od uhlířů, kteří zde vyráběli dřevěné uhlí. Celková katastrální výměra obce činí 374 ha. V současné době má obec 400 obyvatel. Uhlířovem prochází silnice II. třídy, kterou využívá většina ekonomicky aktivních obyvatel.  Spojení s okresním městem je zajištěno linkovými autobusy.

https://www.uhlirov.cz/