Menu
Mikroregion Hvozdnice
MikroregionHvozdnice

Webové stránky se upravují.

Dolní Životice

Dolní Životice

Místopis

Obec se nachází nad malebným údolím říčky Hvozdnice. Je od východu na západ protnutá železniční tratí Opava východ - Svobodné Heřmanice, vzdálená 10 km západně od Opavy. Vznik obce se uvádí k počátku 13. století, dokladem čehož jsou pozůstatky vodní tvrze zničené nájezdem Tatarů. Obec včetně dnešní osady Hertice byla lénem olomouckého biskupství a první zmínky se uvádí za doby působení biskupa Bruna ze Schauenburku. V německy psaných písemnostech se obec uvádí pod názvem Schonstein. Obec byla ve svém počátku několikrát dělena na různé části v držení jiných osob. Teprve za držení Stošů z Bránice od poloviny 15. století bylo panství včetně Hertic sjednoceno. V období 1551 - 1651 vlastnili panství Mošovští z Moravčína. Po nich do roku 1800 Orlíkové z Laziska. Ti se zasloužili o přestavbu zámku do jeho dnešní podoby. Do roku 1896 vlastnili Dolní Životice Lariši z Monichu a po nich do roku 1945 rod hrabat Razumovských. Počátkem 20. století došlo k největšímu rozvoji obce. Byla zřízena farnost, postaven kostel Sv. Salvátora, škola, družstevní lihovar a pekárna. Rozlohou 1118 ha a počtem obyvatel 1125 patří mezi největší obce západního Opavska. Obec řídí patnáctičlenné zastupitelstvo a pětičlenná rada obce.

Vybavenost obce a významné firmy

Obec je v současnosti plně plynofikována, 90% obyvatel má možnost odebírat vodu z vodovodní sítě, 20% obyvatel je napojeno na čistírnu odpadních vod ve správě obce. V obci je pobočka České pošty, základní škola pro 1.-5. ročník, mateřská škola, knihovna, zdravotní středisko, prodejna potravin, hospoda, výrobna a prodejna uzenin, prodejna domácích potřeb, textilu a obuvi. V obci hospodaří na cca 25% půdy soukromí zemědělci, ostatní půdu obhospodařuje Zemědělský podnik Otice a.s.
Významné firmy v obci:
Pasič - zahradnictví a velkoobchod, TAHOTA - klempířství a vzduchotechnika, OPaLL-Agri s.r.o. - prodej náhradních dílů a servis zemědělské techniky, kovovýroba, kalení a řezání plazmou, ANAVO grup s.r.o. - kovovýroba a obrábění, SVAM CS s.r.o. - přeprava a prodej PHM, Lihovar Dolní Životice s.r.o.

Společenský život

Obec je zapojena v programu obnovy venkova, dvakrát se zúčastnila soutěže o titul "Vesnice roku". V obci působí společenské organizace Sbor dobrovolných hasičů, pod jehož hlavičkou hraje dechová hudba, Tělocvičná jednota SOKOL, oddíl kopané hrající III. třídu okresního přeboru. Zájmové organizace: myslivci, zahrádkáři, včelaři. K tradičním událostem patří masopustní vodění medvěda po obci s pochováním basy, pálení čarodějnic, letní nohejbalový turnaj trojic, setkávání občanů u obecního adventního věnce na návsi, den dětí, Den matek. Dodržují se postní a velikonoční tradice, včetně tradičního vánočního koncertu v místním kostele v podání dětského sboru základní školy a dalších pěveckých sborů z Opavska a okolí. Ke kapli Božského Salvátora se koná v září každoroční pouť.

Pamětihodnosti obce

Pozůstatky vodní tvrze z 13. století, smírčí kříž, Kaple Božského Salvátora z roku 1769, zámek v barokním stylu v podobě z roku 1721 v současnosti využíván jako ústav sociální péče pro mentálně postižené muže, kostel sv. Salvátora vysvěcený v roce 1908, secesní stavba základní školy z roku 1910 po celkové rekonstrukci v roce 2002, socha - lidová plastika sv. Jana Nepomuckého a četné sakrální stavby.

Další kontakty

Datum vložení: 22. 3. 2011 13:53
Datum poslední aktualizace: 5. 5. 2022 9:20
Autor: Super Admin

Mikroregion

Hvozdnický expres

Moravskoslezský kraj podporuje projekt "Hvozdnický expres"

expres

 
Projekt Projektový manažer
Mikroregionu Hvozdnice
je financován
Moravskoslezským krajem

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:1
DNES:94
TÝDEN:425
CELKEM:79930

Obce ​​ Mikroregionu Hvozdnice

Mikroregion

Dobrovolný svazek obcí vytvořilo v roce 2003 jedenáct obcí s celkovým počtem 7.630 obyvatel (rozloha 12.283 ha) ve snaze spojit své síly ke zlepšení kvality života místního obyvatelstva a oživení hospodářství, cestovního ruchu a turistiky.

Dolní Životice

Obec Dolní Životice leží 10 km jihozápadně od města Opavy v mírně zvlněném terénu kotliny, kterou protéká říčka Hvozdnice a prochází železniční trať Opava východ – Svobodné Heřmanice.

Obec se skládá ze dvou místní částí- Dolních Životic a osady Hertice. Ke katastru obce patří lokality Podlesí, osada Hertice a Nový Dvůr – centrum výrobních aktivit  (dnes ulice U Sušárny).

https://www.dolnizivotice.cz/

Jakartovice

Ze všech členských obcí Mikroregionu, leží Obec Jakartovice nejblíže pramenům řeky Hvozdnice a tvoří ji místní části Jakartovice, Deštné, Bohdanovice a Hořejší Kunčice. Obec se rozkládá ve zvlněném kopcovitém terénu, porostlém loukami, remízky i hustými lesy;

její jihozápadní hranici tvoří řeka Moravice, na které se nacházejí přehrady Slezská Harta a Kružberk. Klid, čistý vzduch a kouzelná příroda láká turisty k procházkám, houbaření, nebo zde objevují tyrkysovou krásu jezírek po zaniklé těžbě břidlice.

https://www.jakartovice.cz

 

 

Jezdkovice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.jezdkovice.cz/

Lhotka u Litultovic

Podle záznamů z Olomouckého biskupství byla Lhota (Lhotka) osídlená již před rokem 1389. Osada vznikla přídělem pozemků z panství Litultovic, Deštné a hlavně Životic. Součástí Lhotky je místní část Životské Hory, poprvé zmíněna roku 1325. Podle nejstarších zpráv v místech dnešní osady stával malý hrad nebo tvrz s poddanými osadami Hory a Lhota. Západně od obce v údolí potoka Jordán se nachází veřejný pramen uhličité kyselky ze starého vrtu s ruční pumpou.

https://www.lhotkaulitultovic.cz/

Litultovice

Městys Litultovice se nachází 12 km jihozápadně od Opavy, v předhůří Nízkého Jeseníku. Počtem obyvatel 950 a rozlohou 1035 ha patří Litultovice mezi menší obce západního Opavska. Součástí obce jsou tři přilehlé osady Choltice, Luhy a Pilný Mlýn. V obci se nachází významné památkově chráněné objekty, známý větrný mlýn v Cholticích a dále zámecký areál, který obsahuje renesanční zámek vzniklý z původně vodní gotické tvrze a dále zámek barokní situovaný průčelím k hlavní silnici a zámecký park.

https://www.litultovice.cz/

Mikolajice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.mikolajice.cz/

Mladecko

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.mladecko.cz/
Otice

Obec se nachází v předhůří Nízkého Jeseníku. Páteří území je řeka Hvozdnice. Otice nejsou typickou obcí vesnického charakteru, mají spíše charakter vzdálenějšího předměstí Opavy, kam se s oblibou stěhují právě lidé v Opavě pracující.

https://www.otice.cz/

Slavkov

Obec Slavkov leží 3 km jihozápadně od statutárního města Opavy na silnici I/46 směrem na Olomouc. Počtem obyvatel 2101 i svou rozlohou 1105 ha patří k největším samostatným obcím západního Opavska. K obci patří lokalita „Latarna“ a „Trní“. Katastr Slavkova se rozkládá v místech, kde nejvýchodnější část vlnité plošiny Nízkého Jeseníku přechází v mírnou pahorkatinu. Zalesněné i bezlesé kopce zde dosahují výšky 339 m. Podél jižní části katastru protéká říčka Hvozdnice, pramenící v lese mezi Leskovcem a Horním Benešovem, okolo této říčky a blízké soustavy tří rybníků se zachovaly zbytky lužního lesa, které tvoří přírodní rezervaci Hvozdnice o rozloze 56,24 ha s naučnou stezkou Hvozdnice.

https://www.slavkov-u-opavy.cz/
Štáblovice

Obec Štáblovice se nachází ve zvlněné zemědělské krajině Opavské pahorkatiny. Leží na úpatí svahů Nízkého Jeseníku, v údolí říčky Hvozdnice.První písemná zmínka o obci je z roku 1389. K obci náleží místní část Lipina a také osada Vendelín, spolu se samotou Štáblovický mlýn.

https://obecstablovice.cz
Uhlířov

Obec Uhlířov se rozkládá 7 km jihozápadně od města Opavy na pahorcích mírně zvlněné krajiny Opavské pahorkatiny v nadmořské výšce 298 m. První zachovaná písemná zmínka o obci pochází z roku 1389, kdy byla ves lénem olomouckého biskupství v tzv. keřkovském obvodu.  Název vsi je s největší pravděpodobností odvozen od uhlířů, kteří zde vyráběli dřevěné uhlí. Celková katastrální výměra obce činí 374 ha. V současné době má obec 400 obyvatel. Uhlířovem prochází silnice II. třídy, kterou využívá většina ekonomicky aktivních obyvatel.  Spojení s okresním městem je zajištěno linkovými autobusy.

https://www.uhlirov.cz/