Obsah

Studie obnovy, péče a využití
kulturního a přírodního bohatství Mikroregionu Hvozdnice

PRV

Tato studie vznikla jako souhrn praktických poznatků získaných realizací projektu „Mapování kulturních a přírodních hodnot Mikroregionu Hvozdnice a návrh aktivit na ochranu kulturního dědictví, zlepšení turistického potenciálu a atraktivity území“.

Studie, pojatá jako stručný technický manuál, si klade za cíl poskytnout základní přehled praktických problémů, které byly vysledovány při ochraně a využívání objektů kulturního dědictví a cenných přírodních lokalit na území 11 obcí Mikroregionu Hvozdnice: Dolní Životice, Jakartovice, Jezdkovice, Lhotka u Litultovic, Litultovice, Mikolajice, Mladecko, Otice, Slavkov, Štáblovice, Uhlířov. Současně v ní lze nalézt návrhy na řešení vytipovaných problémů včetně nápadů a doporučení pro zvýšení turistické atraktivity regionu.

Je určena pro zástupce místní samosprávy, obecní zastupitelstva, neziskové organizace a další zájemce z řad veřejnosti, kteří se zajímají o záchranu a využití kulturního a přírodního dědictví ve své obci i v širším území mikroregionu.

titulní strana

Celý text studie ke stažení zde: Studie obnovy a péče

Příloha (Kompetence v oblasti ochrany přírody a krajiny) ke stažení zde: Příloha