Obsah

Program rozvoje venkova

O projektu

"Mapování kulturních a přírodních hodnot Mikroregionu Hvozdnice a návrh aktivit na ochranu kulturního dědictví, zlepšení turistického potenciálu a atraktivity území“ je projekt, který byl realizován na území mikroregionu na přelomu let 2010/2011 občanským sdružením VITAREGIO o.s.. Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova, SPL MAS Opavsko.

Hlavní cíle projektu:

  • Mapování stavu kulturního a přírodního bohatství na území mikroregionu, přírodní zajímavosti, kulturní památky, tradice, legendy a pověsti, výpovědi a vzpomínky pamětníků, zapojení veřejnosti, dětí, seniorů.
  • Zvyšování povědomí o kulturních a přírodních hodnotách území.
  • Propagace a publikace těchto hodnot, prostřednictvím webové stránky, pořádání tematických přednášek a výstav.
  • Publikace zaznamenaných vzpomínek pamětníků na CD pro účely zachování cenných informací o krajině, lidech a způsobu života našich předků a environmentální výchovu na školách.
  • Zpracování studie obnovy a využití kulturního dědictví, která obsahuje návrhy a tipy na zvýšení turistické atraktivity regionu a zvýšení návštěvnosti vytipovaných lokalit a analýzu záměrů obcí a dalších subjektů s tematikou ochrany a obnovy kulturního a přírodního bohatství s vytipovanáním vhodných způsobů financování.

sv. Anna