Moravskoslezský kraj podporuje projekt "Hvozdnický expres"

expres

 
Projekt Projektový manažer
Mikroregionu Hvozdnice
je financován
Moravskoslezským krajem

Obsah

Financování obnovy a péče o místní kulturní a přírodní bohatství

 
Aktivity a projekty na péči, ochranu a obnovu kulturního a přírodního dědictví jsou v celospolečenském zájmu předmětem účelové veřejné podpory. V předloženém textu jsme se pokusili sestavit přehled vybraných dotačních titulů (státní rozpočet, fondy EU 2007- 2013, nadace a další).
 
Text ke stažení zde: Financování obnovy a péče

Uvedený text je výňatkem ze Studie obnovy, péče a využití  kulturního a přírodního bohatství Mikroregionu Hvozdnice, která byla vytvořena s podporou Programu rozvoje venkova, osa IV Leader, SPL MAS Opavsko.