Moravskoslezský kraj podporuje projekt "Hvozdnický expres"

expres

 
Projekt Projektový manažer
Mikroregionu Hvozdnice
je financován
Moravskoslezským krajem

Obsah

Náhled do historie obcí Mikroregionu Hvozdnice

 

Obec Heraldika První zmínka / založení Zajímavosti z historie
Dolní Životice Znak obce Dolní Životice Před r. 1200
 • v německy psaných písemnostech pod názvem Schonstein
 • léno olomouckého biskupství
 • v 15. st. sjednoceno s Herticemi
 • největší rozvoj obce ve 20. st. -> zřízena farnost, postaven kostel Sv. Salvátora, škola, družstevní lihovar a pekárna
Jakartovice Znak obce Jakartovice 13.-14. století
 • Jakartovice: založena německými kolonisty, poprvé připomínány v r. 1250, v r. 1472 během česko -uherských válek zanikly, r. 1540 znovu osídleny, od 19. st. do r. 1950 těžena pokrývačská břidlice
 • Bohdanovice: první zmínka se datuje do první pol. r. 1265
 • Deštné: obec připomínána od poč. 14 st., roku 1778 zde byli poraženi císařští pruským vojskem
 • Hořejší Kunčice: první zmínka r. 1403, r. 1960 k nim byly připojeny Kerhartice a Medlice s osadou Moravská Harta obce Kerhartice a Medlice zanikly při výstavbě kružberské přehrady
Jezdkovice Znak obce Jezdkovice 1250
 • renesanční zámek s parkem
Litultovice Znak městyse Litultovice kolem r. 1281
 • název pochází zřejmě od svého zakladatele Litulta (Lutulta) , postupně se jmenuje Lutoldisdorf (dědina Lutoldova) v létech 1390 Lutersdorf, 1380  Lutholtowice a 1405 Litoltowicz, až v 16. století se název ustálil na Litultovice
 • náležely moravské enklávě ve Slezsku, olomouckému biskupství
 • od r. 1979 střediskovou obcí pro 5 okolních obcí
 • od r. 1990 samostatnou obcí se stavebním úřadem a matrikou (pro 7  obcí)
Lhotka u Litultovic Znak obce Lhotka u Litultovic již před r. 1389
 • osada vznikla přídělem pozemků z panství Litultovic, Deštné a hlavně Životic; přejmenování obce Lhota na Lhotku provedl pravděpodobně Záviš z  Vikštejna
 • součástí Lhotky je místní část Hory, poprvé zmíněna r. 1325.
 • podle nejstarších zpráv v místech dnešní osady stával malý hrad nebo tvrz s  poddanými osadami Hory a Lhota
Mikolajice Znak obce Mikolajice před r. 1389
 • o Mikolajicích se nejdříve píše latinsky jako o "Niclouicz" v lenní knize olomouckého biskupa
 • ve 14. st. lénem olomouckého biskupa v osoblažském obvodu
 • vždy zemědělská obec, čistě česká
Mladecko Znak obce Mladecko 1250
 • obec původně nazývaná Mladotice
 • samostatnou obcí od r. 1990
 • barokní zámek z 80. let 17. st. zbořen, nový zámek (empírový) postavil na počátku 19. st. Ondřej, hrabě Renard
Otice Znak obce Otice 1318
 • od r. 1361 až do novověku patřila obec Opavě
 • od r. 1640 byla obec svobodným fojtstvím
 • okolí Otic patřilo a patří k významným zemědělským usedlostem
Slavkov Znak obce Slavkov 1224
 • četné archeologické nálezy dokládající osídlení nejstaršími zemědělci ze  začátku neolitu (5000 let př.n.l.).
 • nejbohatší jsou nálezy dokládající kulturu plátěnickou ze starší doby železné (7. až 6. stol. př.n.l.)
 • poslední nálezy objevily stopy slovanských osad ze střední a mladší doby hradištní (9. a 8. stol. př.n.l.)
 • 1224 král Přemysl Otakar I. daroval Slavkov městu Opavě -> v darovací listině uváděna pod názvem "Zlawicova Wes"
Štáblovice Znak obce Štáblovice 1389
 • založeny za olomouckého biskupa Bruna ze Schaunbergu v rozmezí mezi léty 1245 – 1281, první písemná zmínka 1389
 • již v 16. st. byly pravděpodobně farou a dřevěný kostel pobočkou ústředního kostela v Jaktaři, v průběhu třicetileté války však fara zanikla
 • po mnichovské dohodě připojeny k Německé říši -> obec osvobozena v sobotu 5. května 1945 ruskými vojáky
 • samostatně hospodaří od r. 1991
Uhlířov Znak obce Uhlířov 1389
 • lénem olomouckého biskupství v tzv. keřkovském obvodu
 • název s největší pravděpodobností odvozen od uhlířů, kteří zde vyráběli dřevěné uhlí
 • obec držitelem dvou stuh - zlaté (za vítězství v regionálním kole soutěže Vesnice r. 1996 v regionu Ostrava) a bílé stuhy (za práci s mládeži - r. 2003)