Obsah

Obec Uhlířov

Místopis

Obec Uhlířov se rozkládá asi 7 km jihozápadně od Opavy v oblasti mírně zvlněné Opavské pahorkatiny v nadmořské výšce 298 m. Celková katastrální výměra činí 374 ha. Obcí prochází silnice II. třídy, kterou využívá většina ekonomicky aktivních obyvatel. Zastupitelstvo obce má 7 členů.

Z historie

První písemná zmínka o Uhlířovu pochází z roku 1389, kdy byla ves lénem olomouckého biskupství. Název vsi je s největší pravděpodobností odvozen od uhlířů, kteří zde vyráběli dřevěné uhlí.

Současnost - občanská vybavenost

Obec je plynofikována, má vodovod, opravené rozvody nízkého napětí. Připravuje se na výstavbu nové kanalizace a ČOV. V obci je mateřská škola, knihovna, prodejna a pohostinství Jednoty, farma živočišné výroby, autodoprava Prejda, brašnářství. V rámci Programu obnovy venkova obec opravila a přistavěla kulturní dům, opravila budovu obecního úřadu a hasičské zbrojnice. V současné době opravuje hřbitovní kapli. Pozornost je věnována také životnímu prostředí - nově vysazený biokoridor dnes vytváří velmi pěkný krajinný komplex.

Společenský život (kultura a sport)

V obci je bohatý kulturní a společenský život. O jeho náplň se starají místní spolky a kulturní komise. Dodržují se lidové tradice a zvyky jako masopust, kácení máje spojené s vystoupením ochotníků, velikonoční tradice. V adventním čase mohou občané navštívit koncerty, pro děti je připravena Mikulášská nadílka. Tradiční malířská soutěž přitahuje každoročně velké množství malých malířů. V roce 2003 byl založen klub důchodců.

Ocenění

Obec Uhlířov je držitelem dvou stuh v soutěži Vesnice roku. Zlatou stuhu jsme obdrželi v regionálním kole v kole 1996 a bílou stuhu v roce 2003 za práci s mládeží.

Další kontakty

Starostka - Jiří Švendt

Adresa www stránek: http://www.uhlirov.cz
 

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

  • 1