Obsah

Obec Slavkov

Místopis

Obec Slavkov leží jihozápadně od města Opavy na silnici I/46 směrem na Olomouc. Svou rozlohou 1105 ha a počtem obyvatel 1674 patří k největším obcím západního Opavska. Katastr Slavkova se rozkládá v nadmořské výšce 339 m. Podél jižní části katastru protéká říčka Hvozdnice, v jejímž okolí se zachovaly zbytky lužního lesa, které tvoří chráněný přírodní výtvor Hvozdnice s naučnou stezkou. Součástí je i soustava tří rybníků, jež jsou využívány k chovu ryb.

Z historie

První písemná zpráva, která dokládá existenci obce Slavkov pochází z roku 1224, kdy král Přemysl Otakar I. daroval Slavkov městu Opavě. Na katastru se vyskytly četné archeologické nálezy, které dokládají osídlení nejstaršími zemědělci ze začátku neolitu (5000 let p.n.l.). Nejbohatší jsou nálezy dokládající kulturu plátěnickou ze starší doby železné (7. až 6. stol. p.n.l.). Poslední nálezy objevily stopy slovanských osad ze střední a mladší doby hradištní (9. a 8. stol. p.n.l.).

Současnost - občanská vybavenost

V současné době se o rozvoj obce stará 15-ti členné zastupitelstvo, finanční a kontrolní výbor, komise výstavby, sociální a komise pro občanské záležitosti. Obec je plynofikována, má vodovod, opravená kanalizace ústí do biologické čistírny odpadních vod. V roce 1995 byl rekonstruován obecní dům č. 25, kde je nyní umístěna pošta, ordinace praktického a zubního lékaře, knihovna a kadeřnictví. V budově obecního úřadu je mateřská škola pro cca 76 dětí. V roce 2003 bylo rekonstruováno víceúčelové zařízení za obecním úřadem, sloužící jako volební a zasedací místnost, ale také k různým oslavám. V obci je velká, dobře vybavená základní škola, kterou navštěvuje asi 220 dětí nejen ze Slavkova, ale je i spádovou školou pro Dolní Životice a Litultovice. Školní jídelna je od roku 2003 samostatným právním subjektem. Připravuje denně asi 800 jídel pro školy a školky z okolí a umožňuje stravování i zájemcům z řad občanů. Dalšími důležitými objekty jsou farma živočišné výroby (ZP Otice), hasičská zbrojnice, kulturní dům, smuteční obřadní síň, samoobslužná prodejna sítě Tempo, Areál ČSCH. V obci se nachází v roce 2005 vybudovaný Domov pro seniory Seniorcentrum Slavkov, který byl vytvořen z budovy bývalého zámku. Seniorcentrum slouží okolo 30 klientům nejen ze Slavkova.

Společenský život (kultura a sport)

Kulturní a společenský život se obci zajišťují místní spolky, základní a mateřská škola. Společenský rok zahajuje plesová sezóna, přičemž i děti si přijdou na své na maškarním karnevalu. Dodržují se postní a velikonoční tradice. Tradiční a velmi oblíbené se staly celoobecní oslavy dne matek, setkání s důchodci a vánoční koncert. Obec se snaží oživit a udržet tradici slavkovského karmaše.
Sportovní vyžití nabízí tělocvična, hřiště a posilovna v prostorách ZŠ, fotbalové hřiště v lese. Všechny prostory jsou velmi vytížené díky dobře fungující TJ Sokol Slavkov. Nově přibyla budova orelské jednoty se sportovním sálem a v přilehlé zahradě jsou dva tenisové kurty. V roce 2011 bylo v areálu školy vybudováno nové sportovní hřiště s umělým povrchem.

Další kontakty

Starosta - Mgr. Rostislav Musila
Adresa www stránek: http://www.slavkov-u-opavy.cz

Stránka

kostel sv. Anny

kostel sv. Anny

budova OÚ a MŠ

budova OÚ a MŠ

kaplička sv. Barbory

kaplička sv. Barbory

 

 

 

 

 

památník padlých v parku u hasičské zbrojnice

památník padlých v parku u hasičské zbrojnice

hasičská zbrojnice

hasičská zbrojnice

 

areál ZŠ

areál ZŠ


Stránka