Obsah

Obec Otice

Místopis

Otice leží 3,5 km jihovýchodně od města Opavy v nadmořské výšce 262 m. Nejvyšším bodem je Kamenná hora (311m n.m.), která je z velké části krajinnou přírodní památkou.

Z historie

První písemná zmínka o obci je z roku 1318, kdy opavský kníže daroval ves Jaruši z Hlubčic. Od roku 1361 až do novověku patřila obec Opavě. Od roku 1640 byla obec svobodným fojtstvím. Okolí Otic patřilo a patří k významným zemědělským usedlostem. Kulturní památkou je kaple Zvěstování Panny Marie v centru obce, kaple sv. Tadeáše a kaplička sv. Trojice v části Rybníčky.

Současnost - občanská vybavenost

V obci žije 1300 obyvatel, kteří mohou využívat obecní vodovod, čistírnu odpadních vod a podtlakovou kanalizaci. Otice jsou plynofikovány. Do pětitřídní základní školy docházejí děti z Otic i nedalekého Uhlířova. V její blízkosti se nachází také mateřská škola.
K sportovnímu vyžití slouží dvě fotbalová hřiště, hřiště pro minigolf, tenis, plážový volejbal školní hřiště a také kulturní dům se zahradou.

Rozvoj podnikání

Na ekonomice obce se výrazně podílí nově vytvořená průmyslová zóna s řadou podnikatelských subjektů, např.: ŠTENCEL TRANSPORT s.r.o., ZP OTICE a.s., JATKA KURKA s.r.o., GAVENDA s.r.o., TECHNOFLOOR s.r.o., 1. SLEZSKÁ STROJNÍ s.r.o., STROJÍRNA VEHOVSKÝ s.r.o., Martin Knappe - OTICKÁ PEKÁRNA, firma LESÁK, AGROTRANS, SEMIX PLUSO S.R.O., KLASSA PLUS s.r.o. a řada dalších.

Společenské akce

V průběhu roku probíhá v obci velké množství různých kulturních, společenských a sportovních akcí pořádaných jak jednotlivými komisemi obce, tak i různými zájmovými organizacemi. Pro děti jsou připravovány cyklovýlety, turistické pochody; pro dospělé pak turnaje v kopané, stolním tenise, zahrádkářské a chovatelské výstavy, plesy a zábavy. Velmi známou a oblíbenou se stala vánoční výstava, na které se přestavuje zručnost a fantazie místních perníkářek. Každoročně připravují perníkovou výzdobu z desítek kilogramů těsta. Aktivně pracuje v obci i kynologická organizace.

Budoucnost obce

V následujících letech se počítá se zvelebením místního hřbitova, úpravou místních komunikací, rekonstrukcí sportovního areálu.

Další kontakty

Starosta obce: Mgr. Vladimír Tancík ( telefon 553 791 122 )

Adresa www stránek: http://www.otice.cz
 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka