Obsah

Obec Mladecko

Místopis

Obec Mladecko (samostatná od roku 1990) je velmi malé sídlo venkovského typu s převažující obytně-rekreační funkcí. Území obce leží asi 2,5 km západně od Litultovic při silničním tahu I/46. Severní částí obce prochází železniční trať Opava východ - Svobodné Heřmanice. Okrajem obce ze západu na jih protéká říčka Hvozdnice.
Obec, původně nazývaná Mladotice, je připomínána prvně v roce 1250. V 80. letech 17. století byl vystavěn na kraji vesnice menší barokní zámek, který byl o století později zbořen.
Nový zámek, tentokrát empírový, postavil v Mladecku na počátku 19. století Ondřej, hrabě Renard. Později byl kolem zámku zřízen rozsáhlý krajinářský park. Dnes slouží zámek jako domov řádovým sestrám Kongregace Milosrdných sester 3. řádu sv. Františka.
V obci je předpoklad pro rozvoj funkce rekreační. Součástí obce jsou dvě chatové osady, Choranda (15 chat) a Nad nádražím (20 chat). Na území obce je celkem 15 chalup, které slouží k rekreačním účelům.

Současnost

V současné době žije v obci Mladecku přibližně 165 obyvatel. Na území obce se nachází zařízení občanské vybavenosti omezeného rozsahu. V severní části obce se nachází základní škola s kapacitou 260 míst. V obci je vybudován veřejný vodovod. Obecní úřad je umístěn ve společné budově s kulturním domem na návsi, v sousedství je hasičská zbrojnice.

Občanská vybavenost

Rozsah stávajících zařízení občanské vybavenosti je velmi malý, odpovídá však velikosti obce a v zásadě i potřebám jejích obyvatel. Zařízení občanské vybavenosti jsou soustředěná v centru obce, kde je v jedné budově obecní úřad s kulturním domem, prodejna potravin, hasičská zbrojnice, kaple sv. Josefa a pošta v jedné budově s knihovnou; dále je zde nevyužitá budova bývalé samoobsluhy (Koloniál Eva). Na severním okraji zastavěné části obce je situována základní škola s tělocvičnou a hřištěm a hřbitov. Zařízení veřejného stravování přímo v obci není, těsně za hranicí obce, u silnice 1/46 (Deštné) však leží hospoda U Kišky - penzion, v blízkosti je také koupaliště. Zařízení služeb v obci nejsou.
Do Mladecka dojíždějí ze širokého okolí děti do základní školy - z Hlavnice, Jakartovic, Deštného, Bohdanovic, Hořejších Kunčic. Litultovic, Bratříkovic a Lhotky u Litultovic.

Památky

  • Roubené stavení č.p.44 - nemovitá kulturní památka, roubená lidová stavba východosudetského typu, dům z roku 1830
  • Empírový zámek s přírodně-krajinářským parkem z počátku 19. století
  • Kaple sv. Josefa z roku 1882 - v interiéru novogotický oltář a socha sv. Jana Nepomuckého z počátku 19. stol., před kaplí kříž z roku 1904
  • Kříž na hřbitově z roku 1890
  • Pomník Osvobození Mladecka od V. Havla z roku 1955

Budoucnost a rozvoj obce

Předpoklady budoucího rozvoje obce jsou ovlivněny především následujícími skutečnostmi - poměrně výhodnou polohou v blízkosti Opavy, která je jak zdrojem pracovních příležitostí, tak zdrojem potencionálních zájemců o novou obytnou zástavbu; omezenými možnostmi zaměstnanosti v samotné obci, ale i v širším regionu; kvalitním přírodním a životním prostředím, rekreačním charakterem obce.

Další kontakty

Starostka obce: Jana Švejdová

Adresa www stránek: http://www.mladecko.cz
 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka