Obsah

Obec Mikolajice

Místopis

V současné době se obec Mikolajice rozkládá na 740 ha půdy a bydlí zde 251 obyvatel. Obec je obklopena lesy a její kopcovitý ráz jen podtrhuje výjimečnost území na kterém se rozkládá.

Z historie

O Mikolajicích se nejdříve píše latinsky jako o "Niclouicz" v lenní knize olomouckého biskupa. V roce 1389 je uváděn Ota Stoš z Bránice jako vlastník 2 částí Mikolajic, které tehdy byly lénem olomouckého biskupa v osoblažském obvodu.

Roku 1542 Jan Vlk z Konechlumí přijal léno na tvrz a ves Slavkov, na ves Uhlířov, na tvrz a ves Štáblovice s dvorem poplužným a na ves Mikulajovice. Ale už roku 1558 musel jeho dědic Václav Vlk odevzdat po manském soudu v Kroměříži manský statek tzn. tvrz a ves s dvorem Štáblovice a ves Mikulajovice Kašparu mladšímu Rotnberkovi z Ketře. Štáblovice a Mikolajice příslušely ke statku slavkovskému a obyvatelé těchto vesnic robotovali na slavkovském dvoru. Dalším držitelem Štáblovic a Mikolajic se stal roku 1619 rytíř Jiří Rotnberk z Ketře a z  Drslavic, který nebyl katolík. Roku 1624 Jiří Rotnberk zemřel a jeho majetek připadl synovi Jindřichu Rotnberkovi. V době třicetileté války byl majetek Jindřicha Rotnberka zkonfiskován a kardinálem Dietrischsteinem přidělen za 16 000 tolarů urozenému panu Martinovi Samogymu (Simogy, Samogy). 14. května 1703 přijal manství další dědic z Leskuraultu téhož jména: Siegfried Jan, svobodný pán z Lescuraulltu.

Arcibiskupský archiv obsahuje také inventář štáblovského statku a k  němu příslušné vesnice Mikolajice ze 60. let 17. století. Tehdy měly Štáblovice a Mikolajice celkem: 10 rybníků, 1 vystavěnou kamennou ovčárnu a 1 chmelnici. Ve vesnicích bylo 12 sedláků i s fojtem, 4 zahradníci povinni robotou, 1 kovář a 1 mlynář.

Mikolajice byla vždy malá, čistě česká obec. Po bitvě na Bílé hoře r. 1620 a potom následné katolizaci všech habsburských držav je jasné, že obyvatelé obce byli katolického vyznání.

Roku 1900 měly Mikolajice už 403 obyvatel a 59 domů. Byla to vždy zemědělská obec, ve které bylo r. 1900 napočítáno 725 ha hospodářské půdy (357 ha pole, 277 ha lesy, 66 ha louky, 17 ha pastivny, 8 ha zahradní půdy), Obecná škola byla založena r. 1866, spolek hasičů roku 1879.

Současnost - občanská vybavenost

V současné době se obec Mikolajice rozkládá na 740 ha půdy a bydlí zde 251 obyvatel. Obec je obklopena lesy a její kopcovitý ráz jen podtrhuje výjimečnost území na kterém se rozkládá. Obec v roce 2004 schválila svůj územní plán, má vybudovaný vodovod, zdravotní středisko, hřiště na volejbal nebo nohejbal, hasičskou zbrojnici. Na katastru obce leží jedna kulturní památka - Boží muka, která naleznete na hranicích katastrů obcí Mikolajice a Melč. Přímo v obci pak stojí za zhlédnutí kaple svatého Floriána s dřevěným oltářem z 18. století.

Společenský život (kultura a sport)

V obci jsou aktivními účastníky společenského života spolky - Český červený kříž, Svaz dobrovolných hasičů Moravy a Slezska, Myslivecké sdružení Mikolajice-Lipina. Tyto spolky organizují dětské dny, plesy, Country večery, Májové veselice a další.

Rozvoj obce

Obci se v roce 2004 podařilo získat dotaci na opravu budovy restaurace a přístavbu turistické ubytovny. Celá rekonstrukce bude ukončena v prosinci téhož roku. Předpokládané otevření turistické ubytovny pro turisty se plánuje na 1.6.2005.

Další kontakty

Starosta obce: Martin Krupa (mobil 724 356 825)

Adresa www stránek: http://www.mikolajice.cz
 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka