Obsah

Městys Litultovice

Místopis

Městys Litultovice se nachází 12 km jihozápadně od Opavy na silnici I/46, směrem na Olomouc. Vznik obce se uvádí kolem roku 1281. Jméno obce pochází zřejmě od svého zakladatele Litulta (Lutulta), postupně se jmenují Lutoldisdorf (dědina Lutoldova) v létech 1390 Lutersdorf, 1380 Lutholtowice a 1405 Litoltowicz. Až v 16. století se název ustálil na Litultovice. Významnými držiteli Litultovic byli m. j. Běrci z Násilé, Stošovi z Kounic, Bítovští z Bítova. Litultovice náležely moravské enklávě ve Slezsku, olomouckému biskupství. Posledním lénním držitelem Litultovic byl Jan Jáchym Bedřich, svobodný pán z Tetzlernů. Po jeho smrti v roce 1792 převzal dvůr řádnou koupí od olomouckého biskupa Maxmilian Putz z Rolsbergu.V roce 1920 přebírá správu panství generál Waldsttäten.
Počtem obyvatel 835 a rozlohou 1035 ha patří Litultovice mezi menší obce západního Opavska. Od roku 1979 byly Litultovice střediskovou obcí pro 5 okolních obcí. Od roku 1990 jsou samostatnou obcí se stavebním úřadem a matrikou (pro 7 obcí). Součástí obce jsou tři přilehlé osady Choltice, Luhy a Pilný Mlýn.
Litultovicím byl předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky udělen modrý štít se dvěma stříbrnými leknínovými listy, jež vyrůstají ze stříbrno-červeně šachovaného půlměsíce. Leknínové listy jsou převzaty od Stošů z Kounic, zatímco půlměsíc připomíná erb Běrky z Nasilé. Lekníny navíc vytvářejí siluetu srdce, které bylo dominantní figurou erbu Bítovských z Bítova.
Renesanční zámek z 15 století byl v 18. a 19. století barokně upraven. Znovu byl opraven v létech 1975-1985. Mezi další památky patří kostel sv.Bartoloměje a dřevěný větrný mlýn v osadě Choltice.
Městys Litultovice je plynofikován, má rozvod vody z vodárny v Luhách. V obci se nachází pobočka České pošty, zdravotní středisko se zubním, ženským, obvodním a dětským lékařem. V obci je základní škola a mateřská škola. V budově zámku je umístěn obecní úřad s historickou obřadní síní, kterou hojně využívají i občané ze širokého okolí, knihovna, lékárna, zámecká restaurace a garáže hasičské zbrojnice. Kromě prodejny obchodu Tuty se smíšeným zbožím je v obci čerpací stanice EuroOil a řada soukromých firem a živnostníků. Nově funguje v obci Penzion pro seniory.
Obec je zapojena v Programu obnovy venkova. Je členem Svazu měst a obcí ČR, členem Euroregionu Silesia, Mikroregionu Hvozdnice, Svazku obcí pro provoz vodovodu Litultovice.
 
Kulturní život v městysi kromě Kulturní komise městyse Litultovice zajišťuje Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Občanské sdružení Rybáři z Litultovic, Klub důchodců, Kušisté z Litultovic, Občanské sdružení FARNIK a Myslivecké sdružení Hradisko - Hlavnice za vydatné pomoci pracovníků a dětí ZŠ a MŠ. Dodržuje se řada tradic (plesy, konec masopustu, fotbalové turnaje, den dětí, hasičské soutěže, neckyáda, rybářské soutěže a noční lov, posezení u větřáku, rozloučení broučků s létem, vítání občánků, buzení čertů, vánoční setkání s občany, silvestrovský ohňostroj apod.). TJ Sokol, jehož fotbalový oddíl hraje okresní přebor, pořádá každoročně vánoční běh o Litultovickou vánočku.
 
Kontakty:
 
starosta - Ing. Jan Birgus
 
http://www.litultovice.cz
 
 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka