Obsah

Obec Jezdkovice

Místopis

Obec Jezdkovice se nachází asi 12 km západně od okresního města Opavy. Založení obce je datováno roku 1250. V obci byl roku 1618 postaven renesanční zámek. V něm se v současné době nachází kancelář obecního úřadu, klubovna mládeže, knihovna, obecní byt a prodejna smíšeného zboží. K budově přiléhá zámecký park, který slouží k pořádání kulturních akcí a trávení volného času dětí a mládeže. Ve středu obce stojí kaple z roku 1927, která je zasvěcena Kristu Králi.

Obec je vybavena mateřskou školkou pro místní i přespolní dětí. Dále je zaveden vodovod, plynovod a kanalizace povrchové vody.

V obci se nachází požární zbrojnice, která je centrem Sboru dobrovolných hasičů. SDH byl založen v roce 1895 a je nejstarším spolkem. V současné době má 68 členů. V roce 2001 vzniklo také družstvo žen. Pravidelně se zapojují do řady soutěží, ve kterých dosahují pozoruhodných výsledků.

Volným časem dětí školního věku se zabývá organizace BRĎO, která zajišťuje letní tábory v Novém dvoře, připravují s dětmi program na oslavy Dne matek a dne dětí. Zapojují se také do veřejně prospěšných prací.

Další kontakty:

Věra Burdová (starostka)

Adresa www stránek http://www.jezdkovice.cz/
 

Stránka

  • 1

 

 

 


Stránka

  • 1