Obsah

Dolní Životice

Místopis

Obec se nachází nad malebným údolím říčky Hvozdnice. Je od východu na západ protnutá železniční tratí Opava východ - Svobodné Heřmanice, vzdálená 10 km západně od Opavy. Vznik obce se uvádí k počátku 13. století, dokladem čehož jsou pozůstatky vodní tvrze zničené nájezdem Tatarů. Obec včetně dnešní osady Hertice byla lénem olomouckého biskupství a první zmínky se uvádí za doby působení biskupa Bruna ze Schauenburku. V německy psaných písemnostech se obec uvádí pod názvem Schonstein. Obec byla ve svém počátku několikrát dělena na různé části v držení jiných osob. Teprve za držení Stošů z Bránice od poloviny 15. století bylo panství včetně Hertic sjednoceno. V období 1551 - 1651 vlastnili panství Mošovští z Moravčína. Po nich do roku 1800 Orlíkové z Laziska. Ti se zasloužili o přestavbu zámku do jeho dnešní podoby. Do roku 1896 vlastnili Dolní Životice Lariši z Monichu a po nich do roku 1945 rod hrabat Razumovských. Počátkem 20. století došlo k největšímu rozvoji obce. Byla zřízena farnost, postaven kostel Sv. Salvátora, škola, družstevní lihovar a pekárna. Rozlohou 1118 ha a počtem obyvatel 1125 patří mezi největší obce západního Opavska. Obec řídí patnáctičlenné zastupitelstvo a pětičlenná rada obce.

Vybavenost obce a významné firmy

Obec je v současnosti plně plynofikována, 90% obyvatel má možnost odebírat vodu z vodovodní sítě, 20% obyvatel je napojeno na čistírnu odpadních vod ve správě obce. V obci je pobočka České pošty, základní škola pro 1.-5. ročník, mateřská škola, knihovna, zdravotní středisko, prodejna potravin, hospoda, výrobna a prodejna uzenin, prodejna domácích potřeb, textilu a obuvi. V obci hospodaří na cca 25% půdy soukromí zemědělci, ostatní půdu obhospodařuje Zemědělský podnik Otice a.s.
Významné firmy v obci:
Pasič - zahradnictví a velkoobchod, TAHOTA - klempířství a vzduchotechnika, OPaLL-Agri s.r.o. - prodej náhradních dílů a servis zemědělské techniky, kovovýroba, kalení a řezání plazmou, ANAVO grup s.r.o. - kovovýroba a obrábění, SVAM CS s.r.o. - přeprava a prodej PHM, Lihovar Dolní Životice s.r.o.

Společenský život

Obec je zapojena v programu obnovy venkova, dvakrát se zúčastnila soutěže o titul "Vesnice roku". V obci působí společenské organizace Sbor dobrovolných hasičů, pod jehož hlavičkou hraje dechová hudba, Tělocvičná jednota SOKOL, oddíl kopané hrající III. třídu okresního přeboru. Zájmové organizace: myslivci, zahrádkáři, včelaři. K tradičním událostem patří masopustní vodění medvěda po obci s pochováním basy, pálení čarodějnic, letní nohejbalový turnaj trojic, setkávání občanů u obecního adventního věnce na návsi, den dětí, Den matek. Dodržují se postní a velikonoční tradice, včetně tradičního vánočního koncertu v místním kostele v podání dětského sboru základní školy a dalších pěveckých sborů z Opavska a okolí. Ke kapli Božského Salvátora se koná v září každoroční pouť.

Pamětihodnosti obce

Pozůstatky vodní tvrze z 13. století, smírčí kříž, Kaple Božského Salvátora z roku 1769, zámek v barokním stylu v podobě z roku 1721 v současnosti využíván jako ústav sociální péče pro mentálně postižené muže, kostel sv. Salvátora vysvěcený v roce 1908, secesní stavba základní školy z roku 1910 po celkové rekonstrukci v roce 2002, socha - lidová plastika sv. Jana Nepomuckého a četné sakrální stavby.

Další kontakty

Starosta obce: Jaroslav Vaněk

tel: 553 786 022, e-mail: starosta@dolnizivotice.cz
 

Adresa www stránek: www.dolnizivotice.cz
 

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka