Obsah

UhlířovOtice

Kulturní a přírodní bohatství Mikroregionu Hvozdnice

Na nových stránkách mikroregionu se postupně objevují výsledky projektu s názvem „Mapování kulturních a přírodních hodnot Mikroregionu Hvozdnice a návrh aktivit na ochranu kulturního dědictví, zlepšení turistického potenciálu a atraktivity území“. Projekt svazku obcí byl realizován v letech 2010/2011 za finanční podpory z výzvy MAS Opavsko, fiche č. 2: Obnovení kulturních a historických hodnot venkova - Programu rozvoje venkova.

Máte tak možnost seznámit se s historií, tradicemi, kulturním a přírodním bohatstvím regionu, turistickými zajímavostmi, ale k dispozici jsou zde také návody a tipy jak pečovat o stavební památky, kde na jejich údržbu a obnovu získat finanční prostředky nebo kam se vypravit v nedělním odpoledni.

Děkujeme za přízeň

PRV